Wat is Co Factory

Ondernemen met een uitkering, het kan!

Wie vanuit een uitkering aan de slag wil, heeft de keuze uit (fulltime) werk in loondienst of fulltime ondernemen. Maar wat als dit te hoog gegrepen is of niet aansluit bij je mogelijkheden of wensen? Dan kan parttime ondernemen binnen een sociale coöperatie een oplossing zijn.

Donderdag 6 november 2014 heeft Wethouder Vera Taks de samenwerking bevestigde van de gemeente Venlo met de coöperatie Co.Factory. Vanaf nu bestaat ook binnen de gemeente Venlo de mogelijkheid om vanuit een uitkering binnen een coöperatie aan de slag te gaan.

Mensen die een bijstand Uitkering van de Gemeente Venlo ontvangen kunnen een bedrijf  als lid van de coöperatie Co.Factory beginnen zonder hun Uitkering te verliezen.

De coöperatie Co. Factory biedt alle hulp die nodig is aan deze mensen om hun bedrijf te starten.

Dit geeft een gevoel van veiligheid want tot nu toe verloor je automatisch je uitkering als je een eigen bedrijf begon.

 

Veel gestelde vragen en antwoorden:

Wat is het voordeel van ondernemen binnen een coöperatie?

Parttime ondernemen binnen een sociale coöperatie is een oplossing voor mensen die vanuit een bijstandsuitkering willen ondernemen, maar voor wie de stap om op eigen kracht een fulltime onderneming te starten te groot is. Bij deze vorm van ondernemen gaan mensen parttime (dat wil zeggen: naar vermogen) en met behoud van uitkering aan de slag om hun eigen bedrijfje op te bouwen onder de vleugels van een coöperatie. Zij versterken elkaar en vangen samen tegenslagen op.

De deelnemers richten zich op datgene waar ze goed in zijn, de coöperatie helpt hen met overkoepelende zaken als administratie, inkoop en huisvesting. Doordat de ondernemers bedrijfsaannemelijke kosten kunnen declareren en een deel van hun omzet mogen sparen voor hun eigen ontwikkeling, neemt hun bestedingsruimte (of koopkracht) voorzichtig toe. Daarnaast neemt hun sociale armoede af: mensen raken uit een sociaal isolement, krijgen contacten, komen vaker buitenshuis. Ze doen weer mee aan het arbeidsproces. Hun zelfvertrouwen en eigenwaarde nemen toe.

 

Wat is een sociale coöperatie precies?

Een sociale coöperatie is een speciale soort vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Zo’n coöperatie kan functioneren als een sociaal bedrijf waar mensen binnen een regelluwe zone en met behoud van hun (bijstands)uitkering in gezamenlijkheid en naar vermogen hun eigen bedrijf(je) kunnen opzetten en opbouwen. Ieder heeft dus een eigen product of dienst om te verkopen, of men werkt samen aan opdrachten. Co Factory is een  sociale coöperatie. We noemen deze vorm van coöperaties ook wel scharrelondernemerscoöperaties.

 

Co Factory is een coöperatie die functioneert als een sociaal bedrijf waar mensen binnen een regelluwe zone en met behoud van hun (bijstands)uitkering in gezamenlijkheid en naar vermogen hun eigen bedrijf(je) kunnen opzetten en opbouwen

De sociale coöperatie:

 1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
 2. Realiseert die missie als zelfstandige onderneming die diensten en/of producten levert
 3. Is financieel zelfvoorzienend en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies
 4. Bundelt krachten: je doet het samen met elkaar

 

Voor wie is zo’n sociale coöperatie bedoeld?

Ondernemen in een sociale coöperatie is bedoeld voor ondernemende mensen die vanuit een (bijstands)uitkering werk willen maken van hun passie en talent. Dit kunnen ook mensen zijn die (net) niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen), ZZP-ers die het net niet redden en aan moeten kloppen bij de bijstand of NUG-ers (Niet-Uitkeringsgerechtigden).

 

Wat voor soort bedrijfje kun je via een coöperatie starten?

Eigenlijk is alles mogelijk. Je kunt een dienst of product aanbieden die past bij jouw interesse of talent. Naaien, koken, klussen, tuinieren … het kan allemaal. Wel is het belangrijk om met een aantal dingen rekeningen te houden: is er een markt voor jouw dienst of product? Je moet immers wel omzet gaan maken. Het kan ook een goed idee zijn om te kijken of jouw dienst of product een link heeft met die van andere coöperatieleden. Zo kun je elkaar aanvullen, of samen grotere projecten uitvoeren.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van deze vorm van ondernemen?

Coöperatief ondernemen heeft met name veel voordelen. Zo sta je samen sterker, kun je kosten delen en kun je privé-aansprakelijkheid van deelnemers uitsluiten. Er zijn ook nadelen. Een coöperatie wordt democratisch bestuurd door de leden. Zoveel leden, zoveel meningen. Besluitvorming kan daardoor traag gaan. Ook moet je eigen belangen voortdurend afwegen tegen gezamenlijke belangen. We zetten enkele voor- en nadelen op een rij:

Voordelen:

 • Gezamenlijk sta je sterker: er is altijd een collega die je kan helpen en samen kun je grotere projecten doen
 • Er zijn schaalvoordelen te behalen en je kunt kosten delen
 • Er is vrijheid/flexibiliteit bij de vormgeving van de statuten.
 • Winst van de coöperatie kan uitgekeerd worden aan de leden, (of certificaten of aandelen)
 • Het toe- en uittreden van leden is eenvoudig
 • Mogelijkheid tot uitsluiten van privé aansprakelijkheid van de deelnemers
 • Geen vennootschap- en dividendbelasting
 • Duurzame bedrijfsvoering: de leden eigenaar zijn van de coöperatie, betrokken houding
 • Gemeenschappelijk belang houdt de balans en dus de organisatie in stand

Nadelen:

 • Democratisch besturingsproces kan stroperig zijn
 • Zoveel leden, zoveel meningen
 • Individueel belang van de leden ten opzichte van het gemeenschappelijk belang
 • ‘Vermogen in de dode hand’ (niet kunnen beschikken over het vermogen behalve bij opheffing)
 • Door gedeeld eigendom, kan vermogen niet optimaal efficiënt beheerd worden
 • Verplichting tot opstellen van jaarstukken

Wat is een regelluwe zone.

Met een bijstandsuitkering mag je niet bijverdienen, je niet inschrijven in de Kamer van Koophandel, moet je solliciteren en kun je worden opgeroepen voor activiteiten van de sociale dienst. In een coöperatie voor scharrelondernemers spreek je met de gemeente af dat een aantal van die regels vervalt. Zo schrijft de coöperatie zich in bij de Kamer van Koophandel en gaan de leden als bijstandsgerechtigden ondernemen onder de vlag van de coöperatie. De sollicitatieplicht vervalt, evenals deelname aan allerlei activiteiten. Deze afspraken samen vormen de regelluwe zone.

Hier tegenover staan wel verplichtingen voor de deelnemers. Zij moeten (via de coöperatie) een transparante boekhouding voeren en zich inzetten voor de coöperatie en voor hun onderneming. Zij bespreken met hun klantmanager tenminste jaarlijks de voortgang van hun bedrijf en spreken daarbij af een minimale gemiddelde winst van (bijvoorbeeld) € 100,- per maand te gaan behalen (na 6 maanden).

Welke regels gelden wel en welke niet binnen zo’n regelluwe zone?

Over het algemeen worden binnen een regelluwe zone de volgende afspraken gemaakt:

 • Deelnemers krijgen toestemming voor deelname aan een coöperatie;
 • Deelname aan een coöperatie geldt als re-integratie of activeringstraject: hiermee is de deelnemer vrijgesteld van andere re-integratie of activeringstrajecten;
 • Deelnemers worden – indien van toepassing – vrijgesteld van sollicitatieplicht;
 • Deelnemers stellen met de coöperatie en/of hun klantmanager een trajectplan op waarin zij doelen stellen ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling, hun bijdrage aan de coöperatie en hun te verwachte omzet;
 • Deelnemers mogen bedrijfsaannemelijke kosten declareren uit hun persoonlijke omzet, die wordt bijgehouden in een administratieve thermometer. Deze kosten worden transparant opgenomen in de bedrijfsadministratie van de coöperatie;
 • Facturen voor geleverde diensten of producten worden door de coöperatie verstuurd, geïnd en verwerkt;
 • Deelnemers verrichten naast hun inzet voor hun eigen bedrijf ook werk voor de coöperatie.

Wat levert deze vorm van ondernemen op?

Ondernemen in een sociale coöperatie zoals Co Factory zorgt ervoor dat deelnemers niet langer aan de zijlijn staan, maar weer meedoen, zich kunnen ontwikkelen, enige financiële ruimte hebben om te investeren in hun bedrijf en weer aan het stuur van hun eigen leven staan. Zij betalen (bij voldoende omzet) een deel van hun uitkering terug en kunnen mogelijk volledig uitstromen uit de uitkering. Dit levert schadelastbeperking voor de gemeente op. Coöperaties leveren ook een positieve bijdrage aan de samenleving. Ze bieden producten en diensten aan tegen marktconforme prijzen of tegen aangepaste prijzen voor mensen met lage inkomens, zodat ook zij weer meedoen aan de economie. Coöperatieleden zijn tot slot een positief voorbeeld voor elkaar en voor anderen.